Islamopas.com

Etsi
Koraani Kirjasto Faq Moskeijaopas Yhteys
Islamopas
Usko Jumalan profeettoihin

Usko profeettoihin on osa islamia. Koraanissa heistä on mainittu 25, jotka ovat Aadam, Nooa, Idris (Heenok), Saalih (Tamuud), Aabraham, Aad, Loot, Joona, Ismail, Iisak, Jaakob, Joosef, Job, Soeib, Mooses, Aaron, Elisa, Zul-kifl, Daavid, Sakarias, Salomon, Elias, Johannes, Jeesus (Isa), Muhammed (rauha heille). Sanansaattajat ovat ihmisiä, jotka Jumala on valinnut sitä kunniatehtävää varten, että he välittävät Hänen viestinsä muille miehille ja naisille. Sanansaattajan asemaa ei voi saavuttaa tietoisesti ponnistelemalla, vaan se on Jumalan armonosoitus niille, jotka ovat sen ansainneet. He eivät ole kuten me muut, vaikka ihmisiä ovatkin, vaan he ovat erittäin korkealla moraalisella, hengellisellä ja älyllisellä tasolla, mikä Jumalan silmissä tekee heidät kelvollisiksi kantamaan Hänen valoaan maailmalle.

Kun profeetta Muhammedin (saas) vaimolta Aishalta kysyttiin profeetan käytöksestä, hän vastasi: se oli kuin Koraani, mikä tarkoittaa, että hänessä ruumiillistuivat kaikki ne ihanteet, joita Koraani esittää. Kaksi Koraanin painottamaa sanansaattajia koskevaa asiaa, joita kannattaa tarkastella vähän lähemmin, ovat profeettojen inhimillisyys ja heidän tehtävänsä luonne. Huolimatta suuresta henkisestä, moraalisesta ja älyllisestä erosta heidän ja tavallisten ihmisten välillä ja huolimatta heidän erityisestä suhteestaan Jumalaan, he eivät ole sen vähempää ihmisiä sanan koko merkityksessä; he ovat syntyneet ja synnyttävät, he syövät ja juovat ja kulkevat toreilla (Koraani 25:20), he nukkuvat ja kuolevat (Koraani 21:34) ja he myös unohtavat ja tekevät virheitä (Koraani 20:121).

"Emme sinun edelläsikään lähettänyt yhtään sananjulistajaa, joka ei olisi nauttinut ravintoa tai kulkenut toreilla. Me olemme myös tehnyt jotkut teistä koetukseksi toisille, nähdäksemme, pysyttekö lujina. Herrasi on alati näkevä."

(Koraani 25:20)

"Ainoallekaan ihmiselle ennen sinua emme ole antanut kuolemattomuutta. Jos sinun on kuoltava, pystyisivätkö he siis alati elämään?"

(Koraani 21:34)

"Niin kumpikin söi siitä, jolloin heidän alastomuutensa ilmeni heille ja he alkoivat peitellä itseään puutarhan lehdillä. Siten ihminen (Aadam) oli tottelematon Herralleen ja lankesi syntiin"

(Koraani 20:121)

Heidän tietonsa on rajallinen ja siksi he voivat kertoa tulevaisuudesta vain sen, mitä Jumala on heille ilmoittanut (Koraani 72:26-27), he eivät voi toimia välittäjinä Jumalan luona jonkun toisen puolesta, jos Jumala ei ole antanut heille siihen lupaa (Koraani 72:26-27), eivätkä he voi pakottaa ihmisiä seuraamaan oikeaa tietä (Koraani 28:56). Lyhyesti sanottuna heillä ei ole mitään sanottavaa siihen, kuinka maailmankaikkeutta ohjataan (Koraani 3:128).

"Hän tietää silmiltä salatut, mutta ei ilmoita salaisuuksiaan muille paitsi valitsemalleen sananjulistajalle, ja tälle Hän asettaa suojelijan käymään hänen edellään ja samoin hänen jäljessään "

(Koraani 72:26-27)

"Totisesti, sinä et voi johtaa sitä, jota mielelläsi johtaisit, mutta Jumala antaa johdatuksensa kenelle tahtoo, ja Hän tietää parhaiten, ketkä vaeltavat oikeata tietä."

(Koraani 28:56)

"Sinua, Muhammed, ei koske vähääkään, armahtaako Hän heitä vai rankaisee, sillä he ovat väärintekijöitä."

(Koraani 3:128)

Monet aikaisemmat muslimioppineet ovat huomauttaneet, että kolmessa kohdassa Koraani, kun profeettaa haluttiin ylistää ja korostaakseen hänen inhimillisyyttään, kutsuu häntä vain "Jumalan palvelijaksi".

Yksi profeetoista, joiden ihmisyyttä on erityisesti korostettu, on Jeesus (as). Hänet luotiin samalla tavoin kuin Aadam (Koraani 3:59), hän on Marian poika eikä Jumalan poika (Koraani 4:157-158), hän ja hänen äitinsä söivät ihmisten ruokaa (Koraani 5:75), hän on tosiaankin Jumalan Sana (Koraani 3:45); mutta koska hän on inhimillinen olento sanan täydessä merkityksessä, hänessä ei voida tulkita olevan mitään jumalallista. Hän on Jumalan Sana vain siinä merkityksessä, kuin kaikki on Jumalan Sanaa. Miksi sitten juuri Jeesusta kutsutaan tällä nimityksellä? Siksi, että hän, kuten monet oppineet aivan oikein ovat selittäneet, syntyi olemaan tuon Sanan tuloksena; Jeesus on siis yksi Jumalan palvelijoista eikä hän koskaan millään tavoin viitannut olevansa jumalallinen (Koraani 5:116-117).

"Katso, Jeesus on Jumalan edessä samankaltainen kuin Aadam; Hän loi hänet (Aadamin) maan tomusta, sitten Hän sanoi hänelle: »Ole!» ja hän oli (elävä sielu)."

(Koraani 3:59)

" ja sanoivat: »Me olemme totisesti surmanneet Messiaan, Jeesuksen, Marian pojan, Jumalan lähettilään - mutta he eivät olleet surmanneet eivätkä ristiinnaulinneet häntä, vaan siltä vain näytti heistä , ja ne, jotka siitä kiistelevät, ovat itsekin epätietoisia: heillä ei ollut varmaa tietoa, vaan he kehittelivät ainoastaan olettamuksia. Todellisuudessa he eivät ole surmanneet häntä (lopullisesti), vaan Jumala on ottanut hänet luokseen, sillä Jumala on mahtava ja viisas."

(Koraani 4:157-158)

"Messias, Marian poika, on vain Jumalan lähettiläs; lähettiläät ennen häntä elivät vain aikansa; ja hänen äitinsä oli todellinen nainen; hehän sitäpaitsi molemmat söivät maallista ravintoa. Katso (Muhammed), miten Me teemme heille selviksi sanomamme, ja huomaa, miten he kääntyvät pois (totuudesta)."

(Koraani 5:75)

"Ja katso, enkelit sanoivat: »Maria, Jumala ilmoittaa sinulle hyvän sanoman, että hänen Sanansa tulee sinulle. Hänen nimensä on oleva Messias, Jeesus, Marian poika, hän on kuuluisa tässä ja tulevassa elämässä, yksi niistä, jotka korotetaan Jumalan läheisyyteen."

(Koraani 3:45)

"Ja kun Jumala sanoo: »Oi Jeesus, Marian poika! Oletko sanonut ihmisille: »Ottakaa minut ja minun äitini kahdeksi jumalaksenne Jumalan ohella», hän (Jeesus) vastaa: »Ylistys olkoon Sinulle, en voinut sanoa sellaista, johon minulla ei ollut oikeutta; jos olisin niin sanonut, Sinä olisit varmasti sen tietänyt; Sinä tiedät, mitä on minun mielessäni, mutta minä en tiedä, mitkä ovat Sinun aivoituksesi: totisesti olet Sinä suuri näkymättömien asioiden tuntija. En minä sanonut heille muuta, kuin minkä Sinä minulle uskoit: »Palvelkaa Jumalaa, minun Herraani ja teidän - Herraanne! ja minä pidin vaarin heistä niin kauan, kuin minä olin heidän keskuudessaan, mutta kun Sinä annoit minun kuolla, Sinusta tuli heidän kaitsijansa, ja Sinä olet kaiken tapahtuvan todistaja."

(Koraani 5:116-117)

Kuten aiemmin sanottiin, on lähettiläille uskottu tehtäväksi välittää Jumalan sanaa muille ihmisille, mutta se ei ole niin yksinkertaista, kuin miltä vaikuttaa. Se merkitsee monia asioita, jotka eivät ilmene ensi katsomalta ja joita Koraani siksi selittää tarkemmin. Tärkein asia, joista kaikkia sanansaattajia muistutetaan ja joka hyvin helposti unohtuu, on se, että koska heidän velvollisuutensa on vain välittää viesti, he eivät ole vastuussa ihmisten suhtautumisesta heidän tuomaansa viestiin. Jumala on antanut ihmisille kyvyn erottaa totuus valheesta, erikoisesti uskonnon asioissa, ja Jumala on myös antanut hänelle mahdollisuuden vapaan tahtonsa mukaan joko hyväksyä tai torjua totuus. Koska vain Jumala tietää, mitä ihmisten mielessä liikkuu, vain Hän voi päättää, kuka heistä ansaitsee tulla johdatetuksi ja kuka jätetyksi pimeyteen ja vain Jumala tietonsa perusteella johdattaa ketä haluaa. Profeetalla ei sellaista valtaa ole eikä hän näin ollen0 voi johdattaa sitäkään, jota rakastaa (Koraani 28:56).

"Jatka siis varoituksiasi, sinä olet juuri varoittaja, etkä ole heidän kaitsijansa."

(Koraani 88:21-22)

Siksi hänen ei pidä tuntea surua, jos ihmiset kääntävät hänelle selkänsä tai väittävät hänen sanomaansa valheeksi (Koraani 6:33-34). Mutta tuota ohjetta on hyvin vaikea noudattaa, haluammehan jokainen tulla sen yhteisön hyväksymäksi, jossa elämme. Profeettojen on luonnollisesti elettävä niiden ihmisten keskuudessa, joita varten heidät on lähetetty eivätkä he liioin voi pettää sanomaansa. Pitäytyä järkkymättä Jumalan sanassa ja silti elää keskellä kansaansa on ehkä suurin vaikeus, jonka he kohtaavat. Vaikka Jeesus Kristus julisti islamin uskontoa eikä mitään muuta, vaihtoivat hänen kannattajansa sen kristinuskoksi.

"Me tiedämme (Muhammed), että heidän puheensa sinua totisesti surettavat; he eivät tosin väitä sinua valehtelijaksi, mutta väärämieliset kieltävät Jumalan tunnusmerkit. Jo ennen sinua lähettiläitämme on pidetty valehtelijoina, mutta he ovat kärsivällisesti kestäneet sen, että heitä on paneteltu ja vainottu, kunnes apumme on heidät saavuttanut; kukaan ei voi Jumalan sanaa muuttaa. Ja sinähän jo tunnet paljon (entisten) lähettiläitten sanomasta."

(Koraani 6:33-34)