Islamopas.com

Etsi
Koraani Kirjasto Faq Moskeijaopas Yhteys
Islamopas
Uskotko evoluutioteoriaan ?

Kirj:: R.E.A.D

Evoluutiokäsitys tässä yhteydessä rakentuu sille ajatukselle, että luonnon ohjaamattomat prosessit riittävät selittämään kaiken olevaisen synnyn, luonnollisesti, ilman minkään ulkoisen voiman vaikutusta.

Jotakin tyhjästä ?

"Suuri pamaus -teoria", laajimmin hyväksytty teoria maailmankaikkeuden synnystä, selittää kaiken syntyneen pienestä, tiiviistä pilvestä, joka koostui atomien alkupartikkeleista ja radioaktiivisesta säteilystä, mikä räjähti muodostaen kaasumaista vetyä (ja mahdollisesti heliumia). Mistä tämä energia/aine tuli? Kuinka järkevää on olettaa sen tulleen tyhjästä, ja jos niin olisin ollut, mikä sai sen räjähtämään? Tiedämme kokemuksesta, että räjähdykset ovat tuhoisia ja johtavat epäjärjestykseen. Kuinka järkevää on olettaa, että "suuri räjähdys" (Big bang) johti päinvastaiseen tulokseen - informaation lisääntymiseen, järjestykseen ja kehittyneiden rakenteiden, kuten tähtien, planeettojen ja vähitellen myös ihmisen, muodostumiseen?

Fysiikan lait - sattumaako ?

Tiedämme, että maailmankaikkeutta ohjaavat monet fysiikan peruslait, kuten sähkömagneettiset voimat, painovoima, massan ja energian suhde jne. Universumin toiminta on riippuvainen näistä periaatteista samalla tavoin kuin tietokoneohjelma, joka tarvitsee laitteet ja toimintaohjeet. Kuinka todennäköistä on, että nämä perimmäiset lait/periaatteet kehittyivät sattuman kautta?

Järjestystä epäjärjestyksestä ?

"Termodynamiikan toisen (2a) lain" katsotaan olevan vahvimmin todistettu tieteen laki. Se selittää, että järjestelmä tulee ajan myötä yhä epäjärjestyneemmäksi, jos se ei saa käyttöönsä energiaa ja myös, että ohjaava voima synnyttää järjestystä. Evoluutioteorian/kehitysopin kannattajat väittävät päinvastaista - että järjestys on lisääntynyt ajan kuluessa ilman ilman mitään ohjaavaa voimaa. Kuinka tämä on mahdollista? Evoluution puolestapuhujat vetoavat yleensä siihen, että "termodynamiikan toinen (2a) laki" pätee ainoastaan suljettuihin tai eristyneisiin järjestelmiin ja että maapallo selvästikään ei ole mikään eristyksissä oleva järjestelmä (se saa esim. runsaasti energiaa auringosta). Oli miten oli, niin näemme kaikkien järjestelmien, sekä avointen että suljettujen, pyrkivän jatkuvasti huononemaan. Yksi esimerkki ovat elävät organismit, jotka ovat avoimia järjestelmiä - myös ne rappeutuvat ja kuolevat. On vielä lisättävä, että Universumi kokonaisuutena on suljettu järjestelmä. Väite, että suurta räjähdystä seuraava kaaos (Big Bang -teoria) itsestään olisi johtanut ihmisaivoihin 120 triljoonine yhteyksineen, sotii räikeästi "termodynamiikan toista (2a) lakia" vastaan. Tulisi myös huomioida, että perusenergian saatavuus on välttämätön mutta ei suinkaan riittävä edellytys kaaoksen vähenemiselle paikallisesti. Varmastikaan polkupyörä ei muodostu vain siitä, että yhdistetään puhalluslamppu pyöränosien kanssa, vaan vaaditaan tarkasti suunnattua voimaa,esim. ihmisen käsiä, jotka noudattavat piirustuksen ohjeita. Se, että maailmankaikkeus saa aurinkoenergiaa, ei selitä, kuinka järjestys saattoi syntyä maapallolla, ilman asettumista "termodynamiikan toista (2a) lakia" vastaan.

Informaatiota sattumanvaraisuudesta ?

Informaatioteoria selittää, että "informaatiota" ei koskaan synny sattumalta tai tilapäisissä olosuhteiessa. Oma olemassaolomme todistaa jatkuvasti tästä. Kuinka se valtava tiedon lisääntyminen, joka johti yksinkertaisista eliöistä aina ihmiseen, voidaan oikein selittää? Informaatio tuodaan aina ulkoa käsin. Luonnollisten prosessien on mahdoton tuottaa oma informaationsa tai tarkoituksensa, vaikka siten kylläkin on evoluutioteorian/kehitysopin mukaan käynyt. Tietokone, joka sattumanvaraisesti valitsee ja kirjoittaa kirjaimia, voi ehkä saada aikaan sanan "auringonsäde", mutta se merkitsee jotakin vain sille, joka älykkäällä tavalla on tehnyt tarkkailuja ja sitten antanut tuolle kirjainjonolle merkityksen. Jonkinkaltainen älykkyys on välttämätöntä todellisen informaation luomisessa, vaikka evoluution kannattajat samalla väittävätkin, että mitään älyä ei ollut mukana muodostamassa ihmistä, jonka monet järjestelmät sisältävät valtavan määrän informaatiota.

Elämää kuolleista kemikaaleista ?

Evoluutioteorian/kehitysopin kannattajat ovat sitä mieltä, että elämä syntyi "ei-elollisesta" (kuolleista kemikaaleista), ns. abiogeneesissä, vaikka on biologinen laki (biogeneesi), että elämää voi syntyä vain elävästä. Mahdollisuus, että edes kaikkein yksinkertaisin ajateltavissa oleva lisääntyvä järjestelmä syntyisi itsestään, on arvioitu käytännöllisesti katsoen nollan suuruiseksi - paljon pienemmäksi kuin yhden suhde kaikkiin elektroninkokoisiin partikkeleihin koko maailmankaikkeudessa! Kaikkia näitä esteitä ajatellen, onko järkevää ajatella elämän syntyneen itsestään?

DNA:n ja RNA:n yhteistyökö sattumaa?

Jotta solu voisi jatkaa olemassaoloaan (lisääntyä), vaaditaan sekä DNA:ta (kaavaa) että RNA:ta (monistusmekanismia), joiden kummankin rakenne on äärimmäisen pitkälle edistynyt. Kuinka järkevää on uskoa, että nämä rakennelmat, jotka ovat täysin toisistaan riippuvaisia, syntyivät sattumalta täsmälleen samanaikaisesti?

Elämä on monimutkaista.

Olemme tietoisia ja annamme suuren arvon sille valtavalle älykkäälle suunnittelulle ja tekniikalle, jonka ansiosta ihminen pystyi laskeutumaan kuun pinnalle. Tuon tehtävän vaikeus kalpenee kuitenkin, kun sitä vertaa kaikkein yksinkertaisimman eliömuodon monimutkaisuuteen. Kuinka järkeenkäypää on olettaa ihmisen tulleen esiin ilman muotoilijaa, älyä tai suunnittelua, vain luonnollisten prosessien avulla?

Missä ovat siirtymäkauden fossiilit?

Jos evoluutio todella olisi tapahtunut, olisivat museot täynnä lukuisten siirtymävaiheiden luurankoja. Kuitenkin vielä yli sadan vuoden intensiivisen tutkimuksen jälkeenkään ei voida esitellä kuin vain joitakin harvoja kandidaatteja todisteeksi evoluutiosta. Jos evoluutio todella on tapahtunut, missä ovat erilaisten ylimenokausien luurankomuodot ja miksi kaikki fossiilijäänteet näyttävät lajien ensiasteen täydelleen kehittyneinä ja jokseenkin identtisinä nykyisten esimerkkien kanssa? Useimmat esimerkit, joita evoluution kannattajat sitä paitsi esittävät todisteena teorioilleen keskittyvät vain yhteen (1) anatomiseen osaan, esim. johonkin luuhun tai kalloon. Oikean fossiilin tulisi kyetä näyttämään siirtymäkaudet useiden tai jopa kaikkien aspektien avulla. Seuraavan kerran jonkun näyttäessä, kuinka luu on kehittynyt ajan kuluessa, kysy häneltä, missä loput olennosta on? Monet evoluutioteoreetikot haluavat mieluusti tukeutua näihin niukkoihin saatavilla oleviin fossiililöytöihin. Kuitenkin yksinkertainen tilastotiede osoittaa, edellyttäen, että olet löytänyt joukon fossiileja tietystä olennosta, että mahdollisuutesi välttää jokainen sen edeltäjä ovat hyvin pienet. Ajattele vaikkapa trilobiitteja. Nämä fossiilit ovat niin tavallisia, että voit ostaa yhden 100 markalla ja kuitenkaan yhtäkään sen edeltäjää ei ole löydetty.

Voisiko siirtymävaiheen eliö ylipäänsä selviytyä?

Evoluutio vaatii siirtymävaiheen yhdeltä tasolta toiselle tapahtuvan asteittain. Älkäämme unohtako, että "luonnon valinnan" tarkoitus on säilyttää ne yksilöt, joihin on kehittynyt jonkinlainen parantunut ominaisuus. Kuinka animaalinen siirtymäolento yleensä voisi jäädä henkiin (ja miksi se sitten tulisi valituksikaan), kun se soveltuisi sen paremmin vanhaan ympäristöönsä kuin uuteenkaan? Voitko edes kuvitella sarjan pieniä kehitysaskeleita, jotka veisivät olennon yhdeltä tasolta toiselle ja jotka eivät ainoastaan pitäisi sitä hengissä vaan parantaisivat sitä jollakin tavalla? Tietenkin valolle herkkä täplä on parempi kuin ei näkökykyä ollenkaan, mutta miksi sellainen täplä yleensä kehittyisi? (Evoluution kannattajat pitävät tätä mielellään itsestään selvänä). Ja vaikka niin tapahtuisi, on vastoin kaikkea kokemusta ja järkeä uskoa, että tuollaisen täplän mutaatiot pikku hiljaa tuottaisivat tulokseksi ihmissilmän äärimmäisen monimutkaisuuden.

Lisääntymistä ilman lisääntymistä?

Evoluution oleellinen perusajatus on, että olennot kehittyvät mutaatioiden aiheuttamien pienten (ohjaamattomien) muutosten sarjan kautta, "valikoituvat" säilyttääkseen parannukset pitkällä aikavälillä. Kuinka lisääntymiskyky saattoi kehittyä ilman kykyä lisääntyä? Voitko edes kuvitella tämän olevan teoreettisesti mahdollista? Ja miksi evoluutio loisi kaksi sukupuolta? Eikö suvuton lisääntyminen vaikuttaisikin todennäköisemmältä ja tehokkaammalta! Viittaamalla abiogeneesiin ei puututa itse ongelmaan. Olemassa olevien lisääntyvien eliöiden pitäminen itsestään selvyytenä evoluutioteorian avulla on SUURI olettamus, jota harvoin yleisissä keskusteluissa edes sivutaan.

Kasveja ilman fotosynteesiä?

Fotosynteesin tapahtumaketju kasveissa on valtavan mutkikas. Kuinka ensimmäinen kasvi olisi voinut selviytyä ilman että sillä jo alusta asti olisi ollut tämä erityisen huomattava kyky? Kuinka selittäisit symbioottiset suhteet? On monia esimerkkejä sekä kasveista että eläimistä, jotka elävät symbioosissa (ne ovat riippuvaisia toisistaan voidakseen elää). Kuinka evoluutio selittää tämän? Se ei kelpaa ennen kuin se on täydellinen. Tiedämme kokemuksesta, että tuote ei yleensä ole käyttökelpoinen ennen kuin se on täydellinen, on sitten kyse autosta tai sokerikakusta tai tietokoneohjelmasta. Miksi luonto yhtäkkiä alkaisi kehitellä silmää, korvaa, siipeä (tai mitä tahansa muuta), jos tämä osanen ei olisi eläimelle hyödyksi ennen kuin se on täydellinen? Ajattele sitäkin, että vain valonherkkä täplä tai minkä tahansa kyvyn yksinkertaisin muoto on kaikkea muuta kuin helppoa saada aikaan.

Selitä muodonmuutos!

Kuinka evoluutio selittää perhosen muodonmuutoksen? Perhosentoukka kehittyy "geelimassaksi" (josta jonkin ajan kuluttua tulee esille perhonen), eikö tämän pitäisi näkyä siitä? Evoluutio tulisi olla helppo osoittaa. Jos evoluutio kerran on se suurenmoinen mekanismi, joka on kaiken tuottanut luonnollisesti yksinkertaisesta kaasusta, täytyy tuon mekanismin olla aivan helppo havaita. Täysyisi voida todistaa sen olemassaolo joissakin viikoissa tai päivissä, jos ei jopa muutamassa tunnissa. Tiedemiehet ovat pommittaneet lukematonta määrää hedelmäkärpäsiä radioaktiivisella säteilyllä useiden vuosikymmenien ajan voidakseen todistaa käynnissä olevan evoluution, mutta ovat onnistuneet tuottamaan vain lisää (epämuodostuneita) kärpäsiä. Kuinka järkevää on uskoa evoluutio selitykseksi olemassaolollemme, kun edes kaikkein yksinkertaisin koe ei ole sitä pystynyt dokumentoimaan? Luoda keinotekoisesti uudentyyppinen laji on aivan liian pieni muutos, jotta se voisi selittää "makroevoluution" todella olevan mahdollista. "Korkeamman luokan" muutos, jossa organismin informaatiosisältö olisi lisääntynyt, pitäisi voida näyttää toteen selvästi, mutta sitä ei ole vielä tehty. Jos kehitetään uusi lajityyppi, muutetaan sen olemassaolevaa informaatiota, ei lisätä siihen uutta, mikä kuitenkin olisi välttämätöntä esim. uuden elimen luomiseksi.

Pitkälle kehittyneet, monimutkaiset asiat vaativat älykästä suunnittelua! Ihmiset ovat älykkäitä. Jos insinööritiimi eräänä päivänä kehittäisi robotin, joka pystyisi liikkumaan kaikenlaisella maaperällä, kaivamaan suuria kuoppia, kantamaan monta kertaan oman painonsa, löytämään omat energianlähteensä ja se olisi vain kolme milliä korkea, ihailisimme tuota saavutusta. Kaiken tietämämme perusteella sellainen robotti ei koskaan voisi syntyä sattumalta, ei vaikka kaikki osat olisivat jo olemassa ja ne olisi asetettu vierekkäin. Ja tiedämme epäilyksettä, että vetykaasua sisältävästä säiliöstä, riippumatta siitä, kuinka kauan antaisimme sen seistä paikallaan tai siitä, minkälaista energiaa suuntaisimme siihen, ei koskaan syntyisi sellaista robottia. Mutta sellainen "robotti" on kuitenkin jo olemassa - sitä kutsutaan "muurahaiseksi", ja poljemme sen jalkoihimme, koska se "ei ole mitään" verrattuna ihmiseen. Ja Jumala sen loi ja Hän loi meidät. Onko mitään muuta selitystä?