Islamopas.com

Etsi
Koraani Kirjasto Faq Moskeijaopas Yhteys
Islamopas
Kuka on muslimi?

Jokainen voi nähdä, että maailmankaikkeus, jossa elämme, toimii hyvässä järjestyksessä. Kaikessa siinä, mistä tämä maailmankaikkeus muodostuu, vallitsee laki ja järjestys. Kaikella on oma paikkansa järjestelmässä, joka toimii niin suurenmoisella tavalla. Aurinko, kuu, tähdet; kaikki taivaankappaleet ovat yhteydessä toisiinsa mahtavan järjestelmän osina. Ne seuraavat muuttumatonta lakia eivätkä poikkea hiukkaakaan säädetystä kurssistaan. Maa pyörii akselinsa ympäri ja kiertää aurinkoa seuraten tarkkaan sitä kurssia, joka sille on määrätty. Samalla tavoin noudattaa kaikki maailmankaikkeudessa, pienestä elektronista valtavaan tähtisumuun, väistämättömästi omaa lakiaan. Aine, energia ja elämä - kaikki seuraa lakiaan ja kasvaa, muuttuu ja kuolee lakiensa mukaan. Myös ihmisen elämässä luonnonlait ilmenevät aivan selvästi. Ihmisen syntymää, kasvua ja elämää säätelee joukko biologisia lakeja. Hän ottaa ravintonsa luonnosta muuttumattoman lain mukaan. Kaikki ihmisen ruumiin elimet, pienistä kudoksenosista sydämeen ja aivoihin, noudattavat niille säädettyjä lakeja. Lyhyesti; universumia ohjaa laki. Tämä mahtava, kaiken läpitunkeva laki, joka ohjaa jokaista maailmankaikkeuden osasta, pienimmästä pölyhiukkasesta valtaisiin galakseihin avaruudessa, on Allahin, kaikkeuden Luojan ja Hallitsijan laki. Koska koko luomakunta tottelee Allahin lakia, seuraa koko universumi kirjaimellisessa mielessä islamia - islam tarkoittaa juuri Allahin, maailmojen Herran, tottelemista ja Hänelle alistumista, ei enempää eikä vähempää. Aurinko, kuu, maa ja kaikki muutkin taivaankappaleet ovat siten "muslimeja". Niin on myös ilman, veden, lämpötilan, kivien, puiden ja eläinten laita. Koko maailmankaikkeus on "muslimi", sillä se tottelee Allahia alistumalla Hänen laeilleen.

Jopa sellainen ihminen, joka kieltäytyy uskomasta Jumalaan, tai omistaa palvontansa jollekin muulle kuin Allahille, on välttämättömyyden pakosta "muslimi", ainakin mitä tulee hänen hänen fyysiseen olemassaoloonsa. Koko elämänsä ajan, sikiöasteelta aina ruumiin hajoamiseen tomuksi kuoleman jälkeen, jokainen lihassäie ja kaikki hänen kehonsa osat seuraavat Jumalan niille määräämää lakia. Vieläpä hänen kielensä, joka hänen tietämättömyytensä takia kieltää Jumalan ja tunnustaa lukemattomia jumaluuksia, on luonnostaan "muslimi". Hänen päänsä, jolla hän mielivaltaisesti kumartaa muiden kuin Allahin edessä, on pohjimmiltaan "muslimi". Hänen sydämensä, jossa hän oikean tiedon puutteesta tuntee rakkautta ja kunnioitusta muita kohtaan, on intuitiivisesti "muslimi". Kaikki nämä tottelevat Jumalallista Lakia ja niiden toimintaa ja liikkeita ohjaavat vain tuon lain määräykset.

Sellainen on lyhyesti kuvattuna ihmisen todellinen asema maailmankaikkeudessa. Katsokaamme nyt asiaa toisessa valossa. Ihminen on siten rakennettu, että hänen elämällään on kaksi aspektia: kaksi eri toiminnan tasoa. Toinen niistä on se, jossa häntä ohjaa täysin Jumalallinen Laki. Hän ei voi siirtyä siitä senttiäkään sivuun tai astua askeltakaan siitä poispäin. Hän ei myöskään voi millään keinolla kiertää sitä. On tosiasia, että hän, samoin kuin muut olennotkin, on kokonaan luonnonlakien otteessa ja velvollinen niitä noudattamaan. Mutta on olemassa toinenkin toiminta-alue. Hänelle on lahjoitettu äly ja päättelykyky. Hänellä on valta (kyky) ajatella ja harkita, valita ja karsia, omaksua tai hylätä. Hän on vapaa valitsemaan elämälleen suunnan. Hän voi omaksua minkä uskon haluaa, ottaa minkä elämäntyylin tahtoo ja muokata elämänsä minkä tahansa ideologian mukaiseksi. Hän voi luoda omat käyttäytymissääntönsä tai hyväksyä muiden laatimat. Hänelle on suotu vapaa tahto ja hän voi valita tiensä. Tällä jälkimmäisellä tasolla hänelle on, muista olennoista poiketen, annettu ajattelun-, valinnan- ja toiminnanvapaus.

Molemmat näistä tasoista ovat yhtaikaa olemassa ihmisen elämässä. Ensimmäisessä hän on, kuten kaikki olennot, syntyään muslimi, ja seuraa siksi pakosta ja jatkuvasti kaikkia Jumalan määräyksiä. Mitä tulee toiseen tasoon, hän on vapaa joko tulemaan muslimiksi tai ei. Hänelle on annettu valinnanvapaus - ja tapa, jolla ihminen käyttää vapauttaan, jakaa ihmiskunnan kahteen ryhmään: uskoviin ja uskottomiin. Sellaisesta henkilöstä, joka valitsee Luojansa tunnustamisen ja hyväksyy Hänet todelliseksi Valtiaakseen, joka nöyränä ja varuillaan alistuu Hänen lakiensa johdatukseen sekä noudattaa niitä ihmisen henkilökohtaisen ja sosiaalisen elämän sääntöjä, jotka Hän on ilmoittanut, tulee täydellinen muslimi. Hän on niin sanotusti saavuttanut islaminsa täydellistymisen valitsemalla tietoisesti Jumalan tottelemisen siinä elämänsä osassa, jossa hänelle on suotu vapaus valita. Nyt koko hänen olemassaolostaan on tullut alistumista Allahin edessä eikä hänen persoonallisuudessaan ole mitään ristiriitaista - sillä koko hänen minänsä alistuminen Allahin tahtoon on islamia eikä mitään muuta kuin islamia.

Hän on nyt vapaaehtoisesti tarjoutunut tottelemaan Valtiasta, jota kohtaan hän jo aiemmin tahattomasti osoitti kuuliaisuutta. Hänen tietonsa on nyt todellinen, sillä hän on nyt tunnustanut sen tahon, joka antoi hänelle kyvyn oppia ja tietää. Nyt hänen järkensä ja päättelykykynsä ovat oikealla raiteella - sillä hän on tehnyt oikean päätöksen totella Häntä, joka varusti hänet kyvyllä ajatella ja päätellä. Hänen kielensä on sekin täydellistynyt, koska nyt se ilmaisee varman tunnustuksen Herrastaan, joka antoi ihmiselle puhelahjan. Nyt koko hänen olemassaolonsa on kuin totuuden ruumiillistuma, koska hän kaikilla elämänalueilla, niin tahdonalaisesti kuin tahattomastikin, tottelee Yhtä ja samaa Jumalaa - Ainoaa Jumalaa - maailmankaikkeuden Herraa. Nyt hänellä on rauha koko universumin kanssa, sillä hän palvoo Häntä, jota koko universumi palvoo. Sellainen ihminen on Allahin asiainhoitaja maan päällä. Koko maailma on häntä varten ja hän on Allahia varten.