Islamopas.com

Etsi
Koraani Kirjasto Faq Moskeijaopas Yhteys
Islamopas
Lopulliset ilmoitukset

Koraani ja nykytiede

Kun ihmiskunta oli keskellä pimeän keskiajan syvyyksiä, Jumala (swt) lähetti viimeisen Lähettiläänsä, Profeetta Muhammedin (saas) pelastamaan ihmiskunnan. Profeetta Muhammedille (saas) annettu ilmoitus edustaa lopullista ja pysyvää ihmiskunnan johdatuksen lähdettä.

Totuuden Merkit

Kuinka tiedämme Koraanin kaltaisen ilmoituksen olevan Jumalan sanaa? Kaikki voivat helposti ymmärtää totuuden tunnusmerkit:

  1. Järjenmukaiset opetukset:Koska Jumala (swt) antoi ihmiskunnalle järjen ja älyn, on velvollisuutenmme käyttää niitä erottamaan totuus valheesta. Todellinen väärentämätön Jumalan ilmoituksen on oltava järjenmukainen ja kaikkien ennakkoluulottomien ihmisten pääteltävissä.
  2. Täydellisyys:Koska Jumala (swt) on täydellisin, Hänen ilmoituksensa on oltava täydellinen ja tarkka, vailla virheitä, laiminlyöntejä, sanojen lisäilyjä ja versioiden paljoutta. Sen tulisi olla kerronnassaan vailla vastakkaisuuksia.
  3. Ei myyttejä tai taikauskoa:Todellinen Jumalan (swt) ilmoitus on vailla Jumalan (swt) tai ihmisen kunniaa halventavia myytejä tai taikauskoa.
  4. Tieteellisyys:Jumalan (swt) ollessa kaiken tiedon Luoja todellisen ilmoituksen on oltava tieteellinen ja sen tulee voida pitää puoliaan kaikkien aikakausien tieteen haasteita vastaan.
  5. Ennusmerkit:Jumala (swt) on menneen, nykyisen ja tulevan Tuntija. Niinpä Hänen ilmoituksensa ennesanojen tulee täyttyä kuten on ennustettu.
  6. Ihmisen mahdoton jäljitellä:Todellinen Jumalan (swt) ilmoitus on erehtymätön eikä sitä voi ihminen jäljitellä. Jumalan todellinen ilmoitus on Elävä ihme, avoin Kirja, joka haastaa koko ihmiskunnan näkemään ja tutkimaan sitä.

Hyvä lukija

Ihmisen ei ole pakko hyväksyä TOTUUTTA. Mutta on häpeäksi ihmisjärjelle, jos ihminen ei edes ole kiinnostunut ottamaan selville mikä on TOTUUS!

Islam opettaa, että Jumala (swt) antoi ihmiselle päättelykyvyn ja siksi Hän odottaa ihmisen pohtivan asioita itsekseen puolueettomasti ja järjestelmällisesti. Miettivän ja kysyvän ja miettivän.

Kenenkään ei tulisi painostaa sinua tekemään hätäisiä johtopäätöksiä islamin minkään opetuksen hyväksymisestä, sillä islam opettaa, että ihmiselle tulee aina antaa valinnanvapaus. Jopa kun ihminen on kasvokkain TOTUUDEN kanssa, hänen ei ole mikään pakko hyväksyä sitä.

Mutta ennenkuin alat muodostaa mielipidettä islamista, kysy itseltäsi ovatko nykyiset tietosi islamista tarpeeksi perusteellisia. Kysy itseltäsi oletko saanut tietosi (kolmannelta osapuolelta) ei-muslimeilta, joille itselleen islamin kirjoituksista on luultavasti valaistu vain hajanaisia vilauksia ja joiden itsensä täytyisi vielä pohtia islamia puolueettomasti ja järjestemällisesti.

Onko oikeudenmukaista muodostaa mielipiteensä jonkun tietyn ruokalajin mausta vain sellaisten kuulopuheiden perusteella, joita on kuullu henkilöiltä jotka itse eivät välttämättä ole vielä edes maistaneet sitä ruokalajia? Samalla tavoin sinun tulisi itse ottaa selvää islamista hyvin luotettavista lähteistä, mutta ei vain maistaa sitä vaan myös sulattaa se hyvin ennen kuin muodostat mielipiteesi. Tämä olisi älyllinen lähestymistapa islamiin.

On sinun päätettävissä ottaa seuraava askel.

Islam vakuuttaa kerta toisensa jälkeen, että oikeuttasi valinnanvapauteen ja vapauteen käyttää Jumalan antamaa päättelyn ja ajattelun kykyä, tullaan kunnioittamaan. Jokaisella ihmisellä on yksilöllinen tahto. Kukaan ei voi ottaa pois tuota tahtoa eikä pakottaa sinua antautumaan Jumalan tahdolle. Sinun itse täytyy ottaa selvää ja päättää itse.

Olkoon älyllinen matkasi kohti TOTUUTTA miellyttävä.